5В090100 – Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Шифр – мамандықтың атауы:

5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру».

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі)

5В090100-«Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» – білім беру бағдарламасы 3 жыл мерзімге мамандырылған аккредиттеуден өтті. Куәлік 20.11.2017 бастап 19.11.2020 дейін жарамды. Тіркеу номері №АВ1397. Берілген күні 20.11.2017ж.

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл, 3 года;

сырттай: 3 жыл, 2 жыл.

Берілетін дәрежесі:

5В090100 – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавры.

Кәсіби қызметінің саласы:

Берілген профильдегі бакалавр көліктегі қозғалысты ұйымдастырумен байланысты кешенді мәселелерді шешуге бағытталған адамзат қызметінің әдістері мен тәсілдерін, құралдарын қамтитын материалды өндіріс саласында қызмет ету, көлік құралдары қозғалысын жобалау және модельдеу, қазіргі заманғы маркетинг пен менеджмент негізінде пайдалану жұмыстарының ұйымдастырушылық заңдылықтары мен процестерін зерттеу, логистика принциптерінің негізінде көлік түрлерінің өзара әсері мен тасымалдау процестерін жетілдіру және де нарықтық экономика жағдайында көлікті пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған зерттеу жұмыстары үшін дайындалады.

Кәсіби қызметінің объектілері:

Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектілері: кәсіпорындар мен көлік бөлімдері, облыстық көлік және мемлекеттік көліктік бақылау органдары, көлік-экспедиторлық кәсіпорындар мен ұйымдар.

Кәсіби қызметінің пәні:

Көлік кәсіпорындарының техникалық құрылғылары мен құрылымдары, олардың жұмыстарының технологиялық процестері, көлік қызметтерін пайдаланатын кәсіпорындар мен ұйымдар, көлікті басқару жүйесін қайта құру есебімен тасымалдау процестерінің логистикалық сұлбалары түлектердің кәсіби қызметінің пәні болып табылады.

Кәсіби қызметінің түрлері:

Ұйымдастырушылық – технологиялық;

  • ұйымдастырушылық – технологиялық;
  • өндірістік – басқарушылық;
  • есептік – жобалау;
  • сервистік – пайдалану.

Практика базалары:

ЖШС «Автопарк», ЖШС «Қамқор Локомотив», ЖШС «Қазахавтодор», АҚ ҚТЖ – «Жүк тасымалдау» КЗХ, Батыс АФ «Жолаушылар тасымалы» АҚ, ЖШС «Глобалинк Трансортэйшн энд лоджистикс Ворлдвайд» АФ,  ЖШС «Apple City Distributors», РММ «Ақтөбе облысы бойынша көліктік бақылау инспециясы», «ҚТЖ» Ұлттық компаниясы  АҚ «Ақтөбе  магистралдық желісі бөлімшесі, ЖШС «Жолаушылар автокөлік мекемесі» және кафедра филиалы ЖШС «Автопарк», ЖШС «Apple City Distributors», ЖШС «Камкор Локомотив».