7M07203 – Металлургия

Шифр – мамандықтың атауы:

7M07203–  Металлургия.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты – 2 жыл.

Бейіндік дайындық бағыты – 1 жыл.

Берілетін дәреже:

Ғылыми және педагогикалық бағыт:

7M07203– «Металлургия» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Бейіндік бағыт:

7M07203– «Металлургия» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы:

 • металлургия мамандығы бойынша магистратураны бітірушы мамандар өнеркәсіптерде өндірістік-технологиялық және ұйымдастырушылық жұмыстарын, сонымен қатар байытылған, қара, түсті, сирек кездесетін және радиоактивті металдарды, құймаларды және арнайы материалдар алу;
 • металдар мен құймаларды өңдеу бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді;
 • металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу.

Кәсіби қызметінің нысандары:

7M07203– Металлургия мамандығы бойынша оқу бітіруші түлектердің кәсіби қызмет ету объектілеріне қара және түсті металлургия заводтары, химиялық, кен-байыту фабрикалары, машина жасау өндіріс өнеркәсіптері, салалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттары, заводтық лабораториялар, жоғары және орта техникалық оқу орындары жатады.

Магистратураны бітірушілердің кәсіптік әрекетінің нысаны:

ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша:

 • қара және түсті металлургия заводтары;
 • химиялық, кен-байыту фабрикалары;
 • машина жасау өндіріс өнеркәсіптері;
 • салалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттары;
 • жоғары және орта техникалық оқу орындары;

бейіндік дайындық бағыты бойынша:

 • қара және түсті металлургия заводтары;
 • химиялық, кен-байыту фабрикалары;
 • машина жасау өндіріс өнеркәсіптері;
 • салалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттары.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • металлургиялық өнеркәсіптің, бастапқы шикізатты қайта өңдеу және жоғары тұтыну қасиеттеріне ие металл өнімдері өндірісінің, металл мен материалдарды алу және өңдеу технологиясының технологиялық үрдістері;
 • металл құрылымы мен қасиеттерін зерделеу;
 • металлургиялық жабдықтары, металлургиялық өндірісті автоматты басқару және соңғы өнім сапасын бақылау жүйелері болып табылады.

Кәсіби қызметінің түрлері:

7M07203– Металлургия мамандығы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:

ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша:

 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық;
 • жобалау;

бейіндік дайындық бағыты бойынша:

 • ұйымдастырушылық-технологиялық;
 • есептеу-жобалау;
 • ғылыми-зерттеу;
 • өндірістік-технологиялық.

Практика базалары:

«Казхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.