6B07107-Автоматтандыру және басқару

Шифр — мамандық атауы:

6B07107-Автоматтандыру және басқару

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі бөлім: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл.

Берілетін дәрежесі:

“6В07107-Автоматтандыру және басқару” білім бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

  • әртүрлі өндірістердің технологиялық процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері;
  • әр түрлі мақсаттағы автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері;
  • жүйелерді, объектілерді, құрылғыларды жобалауға арналған автоматтандырылған жүйелер, әр түрлі салалардың өндірісін технологиялық дайындауға арналған автоматтандырылған жүйелер, бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды, құрылғыларды әр түрлі салаларда кешенді сынаудың автоматтандырылған жүйелері

Кәсіби қызметінің нысандары:

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары болып әр түрлі салалардың технологиялық процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әр түрлі мақсаттағы автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы мәліметтерді қабылдау, өңдеу және берудің автоматтандырылған жүйелері, жүйелерді, объектілерді, құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, әр түрлі салалардың өндірісін технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелері табылады. әртүрлі салалардағы бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды, құрылғыларды кешенді сынауға арналған жүйелер.

Кәсіби қызметінің түрлері:

6В07107-Автоматтандыру және басқару мамандығы бакалавры келесі кәсіби қызметті орындайды:

  • өндірістік-технологиялық
  • эксперименттік-зерттеу
  • сервистік-пайдалану
  • ұйымдастыру-басқару
  • жобалау-конструкторлық

Практика базалары:

КЕGОС» АҚ-ның, «Ақтөбелік жүйеаралық электр тораптары», «Энергожүйе» ЖШС, «Жарық» ЖШС, «Қазхром» ТҰК, «АФЗ» АҚ, «АХҚЗ» АҚ, «КернеуАТ» ЖШС, «КИП және автоматика» ЖШС.