6В07106 – Электроэнергетика

Шифр — мамандық атауы:

6В07106 — “Электроэнергетика”

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі бөлім: 4 жыл, 3 жыл.

Берілетін дәрежесі:

Академиялық дәрежесі: 6В07106 – «Электрэнергетика» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры.

Кәсіби қызметінің саласы:

Берілген профильдің бакалавры келесі салаларда қызмет ете алады: электрлік энергияны өңдіру; электрлік энергияны жіберу және тарату; жылу энергиясын жіберу және тарату; электрлік және жылу энергиясымен қамтамасыз ету.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Түлектердің кәсіби қызметінің нысндары электрэнергияны өңдіру, жіберу, тарату және тұтыну болып табылады.

Кәсіби қызметінің түрлері:

6В07106 – «Электрэнергетика» мамандығы бакалавры келесі кәсіби қызметті орындайды:

  • ғылыми-зерттеу;
  • жобалау-конструкторлық;
  • өндірістік-технологиялық;
  • монтаждау-баптау;
  • сервистік-пайдалану;
  • ұйымдастыру-басқару.

Практика базалары:

КЕGОС» АҚ-ның, «Ақтөбелік жүйеаралық электр тораптары», «Энергожүйе» ЖШС, «Жарық» ЖШС, «Қазхром» ТҰК, «АФЗ» АҚ, «АХҚЗ» АҚ, «КернеуАТ» ЖШС, «КИП және автоматика» ЖШС.