7М07201 – Тау–кен ісі

Шифр – мамандықтың атауы:

7М07201 – «Тау –кен ісі».

Оқу түрі, мерзімі:

Ғылыми-педагогикалық бағыт – 2 жыл;

Профильдік бағыты – 1 жыл.

Берілетін дәреже:

Ғылыми-педагогикалық бағыт: 7М07201 – «Тау-кен ісі» мамандығының техникалық ғылымдар магистр.

Профильдік бағыты: 7М07201 – « Тау-кен ісі» мамандығының техникалық ғылымдар магистр

Кәсіби қызметінің саласы:

Магистратураны аяқтаған мамандар тау-кен саласында ғылыми зерттеулер жүргізеді, пайдалы қазбалар кен орындарын жобалау принциптерімен таныс, заманауи тау-кен технологияларының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін берік негізі мен жоғары сапалы инженерлік-техникалық білімі бар.

Өндірістік процестерді ұйымдастырумен, іске асырумен және басқарумен, тау-кен жұмыстары мен құрылыс жұмыстары, еңбек және қоршаған ортаны қорғаудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етумен айналысады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Түлектердің кәсіптік қызмет объектілері болып тау-кен кәсіпорындары, шахталар, ашық шахталар, жерасты кеніштері, карьерлер, тау-кен байыту фабрикалары, зауыттар, өндірістік зерттеу және жобалау институттары, зауыт зертханалары, орта, кәсіптік және жоғары оқу орындары саналады.

Кәсіби қызметінің пәні:

Кәсіптік қызмет объектілері жер асты және жер үсті қондырғылары, асып кету, тау-кен қазу технологиясы, тау-кен технологиясы, тау-кен жұмыстарын және құрылысты механикаландыру құралдары, тау-кен графикалық құжаттамасы, қауіпсіз жұмыс әдістері мен еңбекті қорғау, жабдықтар, құрылғылар, ақпараттық жүйелер және бағдарламалық қамтамасыз ету. өнімдер.

Кәсіби қызметінің түрлері:

7М07201  – «Тау – кен ісі» мамандығын бітіруші магистрі төмендегідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  • ұйымдастыру-басқару;
  • Ғылыми зерттеу;
  • Педагогикалық;
  • Жобалау.

Практика базалары:

«Казхром ТҰК» АҚ Ақтөбе филиал, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты.