Факультет тарихы

Факультет тарихы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің техникалық факультеті 1991 жылы инженерлік-педагогикалық факультет негізінде қалыптасты. Инженерлік-педагогикалық факультетінің құрамында жалғыз «Жалпы техникалық пәндер» кафедрасы болды. Ол факультеттің және кафедраның негізгі міндеті еңбек сабағына мұғалімдер дайындау болды. Осы мамандықтың негізінде жалпы техникалық пәндерді дамыту арқылы (теориялық механика, материалдар кедергісі, материалтану, қолданбалы механика, гидравлика, машина деталдары, сызба геометриясы және сызу, стандарттау негіздері) келешек инженерлерге қажет негіз қалыптастырылды.

Университет ректоры К.К. Кенжебаевтың қолдауымен техникалық факультетінің негізін Қарағанды политехникалық институтынан шақырылған, техникалық ғылымдарының кандидаты, профессор Д.Д. Избембетов қалыптастырды. Осы азаматтың тікелей қатысуымен факультеттің және металлургия кафедрасының кадр және материалдық базасы қалыптасты. Осы мақсатпен Қарағандыдан тәжірибелі ғылыми және педагог мамандары шақырылды: т.ғ.д., профессор Р.Д.Симбинов., т.ғ.к., профессор К.Ж. Симбинова., т.ғ.к А.Х. Нұрымғалиев., т.ғ.к Ж.О. Нұрмаганбетов., т.ғ.к К.К. Каскин Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген пәндер бойынша лабораторияларды құрастыру ісі сол кезде қолға алынды. Осы кезеңде Ақтөбе ферроқорытпа зауытымен бастапқы ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зауытқа кажетті технологиялар ұсынылды – шикізатты кесектеу технологиясы, конвертер әдісі аркылы ферроқорытпа өңдіру дәстүрлі технологияларға жаңалықтар енгізу және т.б.

Заман талаптарына сәйкес Батыс Қазақстан өңірінің табиғи байлықтарын тиімді пайдалану мақсатында Ақтөбе қаласында XX ғасырдың соңғы онжылдықтарында түрлі өндірістер құрыла бастады. Олардың негізгі бағыттары: мұнай-газ, тау-кен, минералды шикізаттарды өңдеу салалары түрінде орын алды. Осы талаптарға сәйкес 1996 жылдың 1 қыркүйегінде облыс әкімшілігінің қолдауымен Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің жанынан техникалық кадрлар даярлайтын мамандықтар ашыла бастады: 1996 жылы – бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы; 1996 жылы – автомобильдер және автомобильдер шаруашылығы; 1996 жылы – қара металдар металлургиясы; 1998 жылы – жол қозғалысын ұйымдастыру; 1999 жылы – отының және көмірсутекті материалдардың химиялық технологиясы; 2000 жылы – органикалық заттардың химиялық технологиясы; 2001 жылы – мұнай-газ және көмірдің химиялық технологиясы; 2002 жылы – органикалық заттардың химиялық технологиясы; 2002 жылы – дизайн; 2003 жылы – мұнай-газ кенорындарын игеру және пайдалану; 2004 жылы – мұнай-газ ісі (мұнай-газ кенорындарын игеру және пайдалану мамандығының жалғасы ретінде); 2010 жылы – құрылыс; 2010 жылы – тау-кен ісі; 2019 жылы – пайдалы қазбаларды байыту.

Осы жылдар аралықтарында факультет декандары болып т.ғ.к., профессор Д.Д. Избембетов., ф-м.ғ.к., доцент К.Т. Алдияров., ф-м.ғ.к., доцент Ж.Ж. Шукиров., т.ғ.д., профессор Е.С. Айталиев., т.ғ.к Ж.Е. Джакупова., т.ғ.к., доцент А.Ж. Мурзагалиев жоғары кәсіби деңгейде еңбек етті. 2020 жылдың ақпан айынан бастап техникалық факультет деканы қызметін техника ғылымдарының кандидаты, доцент А.М.Балгынова атқаруда.

Техникалық факультет құрамында «Металлургия және тау-кен ісі», «Көлік техникасы, тасымалдауды ұйымдастыру және құрылыс», «Мұнай-газ ісі» кафедралары бар. Факультеттің профессор-оқытушылар құрамында ғылым докторлары,  ғылым кандидаттары,  магистрлер бар.

Факультеттің материалдық-техникалық базасында оқу-өндіріс шеберханасы, заманауи қондырғылармен жабдықталған оқу лабораториялары, кабинеттер, лектік аудиториялар, оқу-әдістемелік, ғылыми ақпарат оқулықтармен жеткілікті деңгейде қамтамасыздандырылған кітапхана, студенттерге арналған әлеуметтік базасы бар.

Қазіргі таңда техникалық факультетінің іргесінде өндіріс мекемелерінің сұраныстарына, нарықтық экономика талаптарына сай 10 білім бағдарламасы бойынша жоғары білімді техникалық мамандар дайындалады, олар: Көлік, көлік техникасы және технологиялары; Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалды ұйымдастыру; Құрылыс; Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру;  Көлік құрылысы; Металлургия; Пайдалы қазбаларды байыту; Тау-кен ісі;  Мұнай-газ ісі; Электроэнергетика. Сонымен қатар 4 магистратура мамандықтары бойынша:  7М07101  «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 7М07203 «Металлургия», 7М07201«Тау-кен ісі», 7М07202 «Мұнай – газ ісі» білім береді.

Инженерлік-техникалық факультет ұжымы 2003 ж

1996 жылдың 1 қыркүйегінде облыстық әкімшіліктің қолдауымен Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің инженерлік-техникалық факультетінде «Техникалық пәндер» кафедрасында «2401 – Қара металдар металлургиясы» мамандығы ашылды. Оқу мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізілді. Конкурс бойынша қазақ және орыс бөлімдеріне 40 студент қабылданды.

1997 жылдың 1 тамызында оқу үдерісін ұйымдастыру және мамандарды сапалы дайындау мақсатында профессор-оқытушылар құрамымен қамтамасыз ету үшін, университет ректоры ҚР МШКҚ ҰО Химия-металлургиялық институтынан (Қарағанды қаласы) инженер-металлургтерді, ғылым кандидаттарын шақырды: Ж.О. Нурмаганбетов, А.Х. Нурумгалиев, 1999 жылы К.К. Каскин және инженер-механик Ж.И. Кузбаков, 2001 жылы т.ғ.д., профессор Р.Д. Симбинов және т.ғ.к., профессор Х.Ж. Симбинова.

1998 жылдың 1 желтоқсанында университет ректорының бұйрығы бойынша «Техникалық пәндер» кафедрасы «Металлургия және ЖКП» кафедрасы болып өзгертіліп, кафедра меңгерушісі болып т.ғ.к Ж.О.Нурмаганбетов тағайындалды. Бұл уақытта кафедраның құрамы 20 оқытушыдан тұрды, оның ішінде 7-і ғылыми атаққа ие болды. 2001 жылы Қазақстанның Батыс өңірінде алғаш рет «Қара металдар металлургиясы» мамандығы бойынша 22 студент «Инженер-металлург» мамандығын алды.

Арнайы пәндер бойынша оқу жүктелімінің өсуіне орай 2003 жылы кафедра «Металлургия» кафедрасы деп өзгертілді. Кафедра меңгерушісі болып т.ғ.к., профессор Д.Д. Избембетов тағайындалды. Кейінгі жылдары кафедраны 2005-2012 жж. т.ғ.к., доцент К.К. Каскин, ал 2012-2018 жж. т.ғ.к., доцент Е.У. Жумагалиев, 2018-2020 жж  т.ғ.к., доцент Келаманов Б.С., ал 2020 жылдың ақпан айынан бастап кафедраға Ж.Ә.Тұрғанбай  жетекшілік етеді.

Металлургия кафедрасы 2003 ж

2010 ж «Металлургия» кафедрасында кен қазу өнеркәсібі үшін тау-кен бакалаврын дайындау мақсатында жаңа 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы ашылды. 2014 ж. 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша алғашқы 20 студент диплом алып шықты. Осы мамандық бойынша ПОҚ сапасын жоғарылату үшін 2014 ж. ҚарМТУ-нен (Қарағанды қаласы) т.ғ.к., профессор С.С. Құлнияз шақыртылып, жұмысқа қабылданды. 2016 ж. кафедра атауы «Металлургия және тау-кен ісі» кафедрасы болып өзгертілді.

Инженер-металлург мамандығы бойынша бірінші түлектер 2001 жыл

2018 жылы кафедрада жоғары білікті мамандар дайындау мақсатымен «Металлургия», 2019 жылы «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша магистратура ашылды. Осы ашылған магистратураға білімін жетілдіруге, соның ішінде Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 20-ға жуық қызметкерлері оқуға түсті.

«Металлургия және тау-кен ісі» кафедрасы студенттері өндірістік практиканы «КазХром» ТҰК Ақтөбе ферроқорытпа зауытында, Дөң кен байыту комбинатында өтеді және «МТС Трактор» ЖШС, «Лотос Ақтөбе» ЖШС кафедра филиалдары болып табылады.

Кафедрада «24 ELEMENT» студенттік ғылыми үйірмесі жұмыс жасайды. Үйірменің негізгі мақсаты студенттерде қазіргі заманғы маман дайындау талабына сай зерттеуші (ғалым), басқарушы, практик деңгейінде шығармашылық бастамаларын дамытып, ғылыми-техникалық үдеріс жетістіктерін тәжірибеде қолдануға бағытталады.

Қазіргі уақытта «Металлургия және тау-кен ісі» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамында 20 қызметкер бар, оның 1-і ғылым докторы, 8  ғылым кандидаттары, 7 техника ғылымдарының магистрлері. 2019 жылы кафедраның доценті, т.ғ.к. Ж.И.Кузбаков университеттің «Құрметті профессоры» атағына ие болды және т.ғ.к. М.К.Имангазинге  Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен «Профессор» академиялық дәрежесі берілді.

«Тау-кен ісі» мамандығы студенттерінің «КазХром» ТҰК Дөң кен байыту комбинаты директоры В.В.Тильмен кездесу сәті

Көлік техникасы, тасымалдауды ұйымдастыру және құрылыс кафедрасы университет ректорының     30.05.2019ж   № 317Н  бұйрығы бойынша «Автокөлік және жол қозғалысын ұйымдастыру» және «Құрылыс» кафедраларын біріктіру арқылы ұйымдастырылды. Кафедра меңгерушісі қызметін техникалық ғылымдар магистрі А.С.Мукашева атқарады.

2001 ж. Қазақстанның батыс өңірінде алғаш рет 2805-«Автомобильдер және автомобиль   шаруашылығы» мамандығының біліктіліктері бойынша инженер-механик мамандары даярланып шығарылды.

Ректорат, деканат тарапынан, кадрлық потенциалды көтеру мақсатында басқа оқу орындарынан жоғары дәрежелі оқытушы ғалымдар – техника ғылымдарының кандидаттары  т.ғ.к., доцент А.Ж. Мурзагалиев., т.ғ.к., доцент Б.М. Махметов.,  т.ғ.к., доцент Б.Х. Умбетов және т.ғ.д., профессор Е.С. Айталиев шақырылған болатын, соның бірі т.ғ.к., доцент Мурзагалиев А.Ж. осы аталмыш кафедраға 2000-2004 оқу жылдарында жетекшілік етті. 2004-2009  жылдары кафедра меңгерушісі қызметтерін т.ғ.к, доцент Б.М.Махметов, аға оқытушылар Н.С.Сауханов, М.Б.Ерманов және т.ғ.к., доцент М.К.Куанышев атқарды.

Кафедраның жоғары мектептің білікті оқытушылары өзінің білімімен мол тәжірибесімен өскелең ұрпақтармен бөлісуде. Сонымен қатар кафедраның профессор-оқытушылық құрамы оқу процесімен бірге ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстарына қатысады.

«Автокөлік және ЖҚҰ» кафедрасы техникалық факультеттің негізгі кафедраларының бірі ретінде аймақтағы өндіріс орындары мен мекемелеріне төрт жылдық оқу мерзімімен инженер мамандар дайындап, көлік бакалавры деген біліктілік берді.

5В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»  және 5В090100-«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша мамандар дайындайды. Мамандардың дайындалуы жоғарыдан аталған мамандықтарының мемлекеттік стандартына сәйкес күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша іске асырылады.

«Көлік, көлік техникасы және технологиялары»  мамандығының 3 курс студенттерінің «Технологиялық жабдықтарды пайдалану және жобалау негіздері» пәні бойынша автокөлікті компьютерлік  диагностикалау бағдарламасын игеру сәті

5В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы «Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы» мамандығының негізінде дайындалады. 5В090100 – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы  -«Жол қозғалысын ұйымдастыру» мамандығының негізінде дайындалады.

Оқу процесін ұйымдастыру, басқару және бағалау жұмыстары кредиттік технология талаптарына сай ұйымдастырылған. Оқу-әдістемелік жұмыстың ең маңыздысы кафедраның оқу-әдістемелік  жұмыстарының тәжірибесін жетілдіру және бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу үдерісін басқару және ұйымдастыру:

  • оқу процесін қажетті жабдықтармен, жоғары білікті мамандармен және  кафедра оқытушыларының біліктілігін жоғарлатумен қамтамасыз ету;
  • оқу-әдістемелік тәжірибелік және практикалық сабақтарды қажетті нұсқаулармен әдебиеттермен және т.б қамтамасыз ету;
  • оқу процесіне инновациялық оқыту технологиясын, студенттердің білімін тексеретін белсенді әдістерді енгізу;
  • оқу процесіне ғылым мен техника жетістіктерін, оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтиежелерін енгізу.

Соңғы жылдары нарық талабына сәйкес кафедраның оқу процесін жетілдіру бағытында материалдық-техникалық базаны нығайтумен қатар заманауи инновациялық оқу технологиялары жүргізілуде. Кафедра жанында дуалдық технология талаптарын және оқу процесінің ғылыми зерттеу нәтижелерімен ұштастыру мақсатында «Тасымал құралдарының іштен жану қозғалтқыштарын зерттеу» және «Көлік ағынын зерттеу және басқару» зертханалары іске қосылды. Бұл зертханаларда энергетикалық қондырғылардың жұмыс процесін және механизмдерін зерттеумен қатар, қала көше-жол торабында көлік ағымын, қозғалыс қауіпсіздігін арттыру проблемаларын зерттеу нәтижесі ретінде оқу процесінде қарастырылады.

2018-2019 оқу жылында оқу процесіне қосымша заманауи зертхана ашу мақсаты қойылды. Бұл көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету диагностикалық, жөндеу және тасымалдау жолдарын автоматтандырылған әдіспен жобалау зертханалары. Аталған зертханаларға кафедра тарапынан заманауи кешенді зертханалық қондырғылар, 3D  жобалау мүмкіншілігі бар жаңа инженерлік бағдарламалар сұраныс жасалды. Болашақта жаңа материалдық база, қондырғылар кафедра түлектеріне цифрлік технология тарапынан білімдерін тереңдетуге мүмкіншілік береді.

«Көлікті пайдалану және  қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»   мамандығының  2 курс студенттеріне аға оқытушы Н.А.Кантарбаевтың «Жол қозғалысы ережелері және қауіпсіздік» пәні бойынша сабақты түсіндіру сәті

Кафедра мамандандырылған аудиториялармен, жаңа приборлар және аппараттармен жабдықталған оқыту-ғылыми-зерттеу зертханаларына ие. «Автопарк» ЖШС және «Қазақавтожол» РМКК  мекемелері жанынан оқу-зерттеу лабораториялары ашылған, оларда арнаулы пәндер бойынша сабақтар жүргізіледі, курстық және дипломдық жобалар орындалады, техникалық қызмет және жөндеу технологияларын және автожолдарды салу технологияларын жетілдіру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары орындалады. Өндірістік тәжірибелердің барлық түрлері автокөлік мекемелерінде, техникалық қызмет көрсету станцияларында өткізіледі. Кафедра оқу процесінде қазіргі заманға сай оқу құралдар мен демонстрациялық жабдықтарды – компьютерлік класс, интерактивті тақта, аудио-видео техника және тағы да басқа, сонымен қатар жекелеген пәндерді оқу үшін, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау үшін  Автокад, Robur, Компас, Corel DraW бағдарламаларын белсенді түрде қолданады.

ҚР білім стандарты мен типтік оқу бағдарламаларында қарастырылған пәндер бойынша студенттердің оқу-зерттеу жұмыстарын, тәжірибелік-практикалық және дәрістік сабақтарын жүргізу үшін кафедра мамандандырылған оқу кабинеттері мен лабораториялар, өндірісте ұйымдастырылған оқу – зерттеу лабораториялары, техникалық бағыт бойынша студенттерге терең  білім алуға жан-жақты жағдай туғызатын аудиториялармен, жаңа приборлар және аппараттармен жабдықталған.

Арнаулы пәндер бойынша лабораториялық және тәжірибелік сабақтар келісім-шарттар негізінде Ақтөбе қаласындағы ірі кәсіпорындарындарында, яғни  «Автопарк» ЖШС, «Терминал» ААҚ, «Автожөндеу зауыты» АҚ, Жол полициясы бөлімінде,  КМК «Тазалық», “Қазақавтожол” РМК өндіріс базаларында өткізіліп отыр.  «Автопарк» ЖШС, «Қазақавтожол» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ДЭУ-11 базасында «Автомобиль жолдары» арнайы пәндері бойынша кафедра филиалы жұмыс жасайды.

Қ.Р Ұлттық инженерлік академиясымен шығармашылық келісім-шарт жасалды, соның негізінде кафедрада іштен жану қозғалтқыштары конструкциясын жетілдіру бойынша т.ғ.к., доцент В.Г.Некрасовтың, т.ғ.к., доцент А.Ж.Мурзагалиевтың және т.ғ.к М.Қ.Қуанышевтың  басшылығымен ғылыми зерттеу жұмыстары атқарылды. Қазіргі таңда кафедраның ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбы ҚР және аймақтарының транзиттік потенциалын, тасымал технологиялық жүйелерін зерттеу проблемаларымен байланысты. Осы бағытта кафедраның ПОҚ және студенттері еңбек етуде. Кафедрада жоғары білікті кадрларды дайындау бағытында жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде.

Кафедраның ПОҚ және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары  кафедрада төмендегідей бағыттарда жүргізіледі:

  • қала көше жол торабындағы жол қозғалысын жүйелі басқару әдістерін жетілдіру;
  • ықтималдық теориясы тарапынан бағдаршамдарды реттеу көрсеткіштерін  негіздеу;
  • қалалардағы көлік ағынының экологиялық қауіпсіздігін арттыру әдістерін жетілдіру;
  • қазақстан республикасының жаңа технологиялық түрдегі көлік қозғалтқыштарының механизмдерін зерттеу;
  • тасымал технологиясының түрлерін жетілдіру жолдарын зерттеу.

Жоспарланған жұмыстардан басқа кафедра оқытушылары мен студенттері облыстық және қалалық жол полиция басқармасының өтініштері бойынша Ақтөбе қаласының көше-жол торабындағы объектілерде көлік және жаяулар ағындарының қарқындылықтарын зерттейді. Осы зерттеу нәтижелері негізінде Ақтөбе қаласындағы көше жол торабында ұйымдастыру шаралары енгізілді.

Ақтөбе қаласының бас жоспарының бөлімдерін өңдеу  жұмыстары бойынша кафедра ұжымы Ақтөбе қаласының көлік кешеніне толық сараптама жасап, қаланың көліктік коммуникациясының дамуына өз ұсыныстарын қосты.

Оқу процесі өндіріспен тығыз байланысты, оқу-өндірістік практика аймақтағы ірі өндіріс мекемелерінде: ЖШС «Автопарк»,  ІІД ЖПБ, «Тазалық» ЖШС, Ақтөбе қ. «Көліктік-логистикалық орталық», «КолАвто» ТҚКС, «Данай-Актобе» ТҚКС, «Альтаир» ТҚКС,  «Центр технического осмотра Актобе» ЖШС және т.б. мекемелер бөлімшелерінде өтеді.

Инженерлік-техникалық факультетінде жаңа мамандықтардың ашылуына, техникалық мамандықтарда оқитын студенттер санының өсуіне, оқытылатын пәндердің, оқытушылар санының артуына, білім беру сапасын дамыту мақсатына байланысты «Жалпы техникалық пәндер» кафедрасы 2003 жылдың   22 тамыздағы  № 783- Н бұйрығы бойынша   құрылды. Кафедра меңгерушісі болып ф.м.-ғ.к., доцент М.А.Науразбаев тағайындалды.  «Жалпы техникалық пәндер» кафедрасына инженер мамандарды дайындаудың  негізін қалыптастыратын келесі пәндерді оқыту жүктелді: қолданбалы механика, машина бөлшектері және конструкция негіздері, теориялық механика, материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, сызба геометрия, инженерлік графика, электротехника, сұйықтық және газдар механикасы, жалпы гидравлика, жоғарғы  математика және  информатика.

Алғашында кафедра  оқытушылары төмендегі  құрамнан тұрды: доцент Н.Б.Избембетова, аға оқытушылар  Д.Ж.Мухамбеталина, Ж.Ж.Шильмагамбетова, Г.Д.Суркова, М.Р.Ахметова, М.Е.Жолдыбаев, А.А.Турғамбаев, А.Зайнуллин, Т.С.Жарқылов, И.С.Иргалиева.

Кафедраның ғылыми дәрежесін көтеру мақсатында ғалым профессор-оқытушылар: ф.м.-ғ.к., доцент С.Т.Жубаев,  т.ғ.к., доцент  А.К.Байбулов және тәжірибелі оқытушылар А.А.Турғамбаев, М.Е.Жолдыбаев, Е.П.Котик, А.А.Тлеубергенов, Б.А.Каниева шақырылды.

Кафедра оқытушыларының зерттеу жұмысында әртүрлі жаңа әдістерді қолдану барысында шығармашылығын дамыту мүмкіндіктері қалыптасып,  ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелі көрсеткіштері жылдан-жылға артып,  Д.Ж.Мухамбеталина, А.А.Тлеубергенов техника ғылымдарының кандидаты,  Ж.Ж.Шильмагамбетова  педагогика ғылымдарының кандидаты дәрежесіне ие болды.

2010 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  5В072900 – «Құрылыс» мамандығына талапкерлерді қабылдай бастады. «Құрылыс» мамандығының оқу процесі «Жалпы техникалық пәндер» кафедрасына тапсырылды. «Құрылыс» мамандығының мамандарын даярлау мақсатында тәжірибелі мамандар т.ғ.к., доцент  Б.Р.Исакулов, Б.А.Имангазин, Ж.Н.Мурзабеков, Б.Б.Кульшаров, Б.К.Рыскулов шақырылды.

Батыс өңірінде   және Ақтөбе облысында құрылыс мамандарын дайындау мақсатында 2016 жылғы қыркүйекте «Жалпы техникалық пәндер» кафедрасының негізінде «Құрылыс» кафедрасы ұйымдастырылды.

Жоғары сапалы дәрежедегі мамандардың құрамын ұйымдастыруға барлық мүмкіндіктерді пайдаланған т.ғ.к., доцент  Байзақ Разақұлы Исакулов кафедра меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 2016 жылы қаңтар айында Иваново қаласындағы (Ресей Федерациясы) мемлекеттік политехникалық университетінде  «Композициялық қоржсілтілі және күкірт құрамды байланыстырғыш негізінде беріктігі жоғары арболитті бетондар алу» тақырыбында қорғаған докторлық диссертациясының нәтижесінде 05.23.05 – техника ғылымдарының докторы ғылыми  дәрежесін  алды.

Қазіргі таңда біріктірілген «Көлік техникасы, тасымалдауды ұйымдастыру және құрылыс» кафедрасының материалдық базасы, профессор-оқытушылық құрамының сапасы өсіп, интеллектуалды әлеуеті болашақ білікті мамандарды даярлауға қабілеті жоғары. Кафедраның профессор-оқытушылық құрамын 27 оқытушы, оның ішінде 9 техникалық ғылымдарының кандидаты, доцент; 6 аға оқытушы, 9 магистрлер құрайды.

Кафедраның жоғары деңгейдегі ПОҚ білікті, нарықтық экономика жағдайында бәсекелестік талаптарына сай техникалық мамандарды даярлауға мүмкіндік туғызып, кепілдік береді.

Қазіргі таңда кафедрадан шыққан мамандырылған түлектер шет елдердің, Қазақстан Республикасының өндіріс мекемелерінде, әкімшілік құрылымдарында, арнаулы жұмыс мекемелерінде, білім беру саласында нәтижелі еңбек етуде.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы «Химиялық технология» кафедрасынан   2006 жылы жеке кафедра болып бөлініп шықты. Кафедра «6В07202 – Мұнай-газ ісі» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалаврын дайындайды. 2019 жылы «7М07202- Мұнай-газ ісі» білім беру бағдарламасы бойынша магистратура, сонымен қатар Батыс өңірінде сұранысқа ие «Электроэнергетика» мамандығы  ашылды.

Кафедра бойынша біліктілігі жоғары оқытушылар, профессор, техника ғылымдарының докторы мен кандидаттары дәріс оқиды, олардың үлесі жалпы құрамның  54 % құрайды.

Осы жылдар аралықтарында кафедра  меңгерушісі болып х. ғ. к.., доцент Ж.Е. Джакупова (2006-2010 о.ж)., т. ғ. к.., доцент А.М. Балгынова (2010-2018 о.ж)  кәсіби деңгейде еңбек етті. 2018 жылдың наурыз айынан бастап кафедра  меңгерушісі қызметін химия ғылымдарының кандидаты  Р.О.Орынбасар атқаруда.

Оқу орнында сапалы білім, саналы тәрбие алу үшін барлық жағдайлар жасалған.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасының материалдық-техникалық базасы жылдан-жылға жаңартылуда. Сапалы білім беру үшін қазіргі таңда кафедрада  2 кабинет тренажер-имитатормен: АМТ-221 ұңғыны бұрғылау тренажер-имитаторы және АМТ-411 ұңғыны күрделі жөндеу тренажер-имитаторы, 6 аппараттты-бағдарламалы кешенмен, 4 интерактивті тақталы оқу аудиторияларымен,  компьютерлік класстармен және мамандандырылған оқу кабинеттерімен  жабдықталған. Мамандандыру пәндері тренажер-имитаторлардың және аппаратты-бағдарламалы кешендер негізінде оқытылады.

Мұнай-газ ісі»  мамандығының 3 курс студенттерінің «Мұнай-газ ұңғыларын бұрғылау»  пәні бойынша АМТ-411  тренажер-имитаторымен жұмыс жасау сәті

Оқу сапасын жоғарылату мақсатында өндіріспен байланыс күшейтілген, әрбір оқу жылында «Жалпы және мұнай геологиясы» және «Мұнай-газ саласындағы қоршаған ортаны қорғау» пәндерінен практикалық сабақты «АктюбНИГРИ» ЖШС базасында және «Стандарттау, сертификаттау және метрология» пәнінен практикалық сабақты өткізуге «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ АФ келісім-шартқа отырдық, сонымен қатар «АктюбНИГРИ» ЖШС кафедра филиалы болып табылады.

Студенттердің білім сапасын арттыру мақсатында және мұнай өнеркәсібіндегі жаңа техникалар мен технологияларды таныстыру  мақсатында мұнай-газ компанияларынан мамандар шақыртылып студенттерге дәрістер оқиды.

«Мұнай-газ ісі»  мамандығының 2 курс студенттерінің «Пропанды қабылдау, сақтау және айдау»  аппараттты-бағдарламалы кешенмен жұмыс жасау сәті

Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша өндірістік практика мұнай-газ ісі саласында қызмет атқаратын ірі ұлттық және шетелдік компаниялармен келісім-шартқа отыру арқылы («СНПС Ақтөбемұнай» АҚ, «ТУ-ХА» мұнай технологиялық қызмет көрсету компаниясы ЖШС, «Каспиймұнай ТМЕ» АҚ, «Kazakhstan Oil Services» ЖШС және т.б) жүзеге асырылады. Кафедра  жоғарыда аталған компаниялармен бірлесіп бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыруда.

Оқытушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында еліміздің және алыс жақын шетелден мұнай-газ саласы мамандарын дайындайтын университеттерден мамандар шақырылып студенттерге дәрістер оқытылады және кафедраның профессор-оқытушылар құрамына шеберлік кластарын өткізеді. Соның бірі Уфа қаласынан Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетінен «Мұнай-газ ұңғысын бұрғылау» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.д., профессор Исмаков Р.А шақыртылып «Мұнай-газ ұңғысын бұрғылау» пәнінен дәріс оқыды. Сонымен қатар кафедра оқытушыларына «Инновационные направления развития техники и технология бурения» тақырыбына шеберлік класын өткізді.

Кафедраның студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша АҚШ – тың ЖОО-да (Теннесси технологиялық университеті) және Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетінде білім алды және жалғастыруда.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы студенттері 2013 жылдың 24 – маусымында SPE (Society of Petroleum Engineers) – инженер – мұнайшылардың халықаралық ғылыми қоғамына мүше болды және «SPE Россия и Каспийский регион» аймақтық секцияның құрамында жұмыс атқарып, жұмысын жалғастыруда. Қазіргі таңда студенттер ағылшын тілінде жүргізілетін конференцияларға қатысумен қатар, француз және қытай тілдерін меңгеруде. SPE (Society of Petroleum Engineers) – инженер – мұнайшылардың халықаралық ғылыми қоғамы. Қоғамның негізгі жұмыс бағыты мұнай-газ кен орындарын барлау және игеру саласында жаңа технологияларды ойлап табуға негізделген кәсіби ұйым болып табылады. Бұл қоғам құрамында әлемнің 50-ден астам елінен 53 000 астам инженерлер мүшелік ететін әлемдегі ең ірі кәсіби-техникалық ұйым.

Студенттер кафедра оқытушыларының жетекшілік етуімен Қ.Сәтпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті, И.М.Губкин атындағы Ресей мемлекеттік университеті және шетелдерде SPE қоғамының ұйымдастыруымен өткізілетін ғылыми-практикалық корференцияларға қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы студенттері ARSU SPE қоғамының ұйымдастыруымен өткізілген қалалық ғылыми интеллектуальды ойынынын қорытындылау сәті 2015 жыл

Болашақ маман еліміздің ертеңі ретінде студенттерге тек қана білім беріп қоймай, тәрбиелік маңызы бар шаралар өткізу кафедра оқытушыларының тағы бір міндеті. Сондықтан әрбір оқу жылында ұйымдастырылатын мамандық апталығы аясында өндіріс мамандарының қатысуымен конференциялар, дөңгелек үстелдер және т.б өткізу дәстүрге айналды.

Кафедраның басты бағыттарының бірі ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады. Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары бірнеше бағытта жүргізіледі: «Жоғары сапалы өнімдерді алу үшін мұнай шламдарын қайта өңдеу кезіндегі технологиялық процестерді әзірлеу», «Батыс Қазақстан кенорындарынан мұнай өндіруді интенсивтендірудің инновациялық әдістері» және т.б тақырыптарда жүргізіледі.

Студенттерді ғылыми – зерттеу жұмыстарына тартуға көп көңіл бөлінуде және студенттік үйірмелердегі жұмыс негізгі форма болып табылады. Кафедра студенттері халықаралық конкурстарға, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға және «Petro boll» халықаралық жобасына, халықаралық конгресс аясында өткізілген интеллектуалды ойындарға қатысады және жүлделі орындарды иеленіп жүр.

Қазіргі таңда Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша аяқтаған көптеген студенттер шет елдерде, Батыс –Қазақстан және Ақтөбе облыстарында өз мамандықтары бойынша жұмыс жасайды.

Біздің студенттеріміз әрі қарай білімдерін шет елдердің жоғары оқуларында жалғастыруда, атап айтсақ Англия, Шотландия, Уфа қаласында, Гуанжоу оңтүстік қытай технология университеті және т.б.

Кафедраның ПОҚ нарықтық экономика жағдайында бәсекелестік талаптарына сай техникалық мамандарды даярлауға мүмкіндігі жоғары.